Uitvaartspreker

Elk mens leeft op een eigen wijze vanuit zijn of haar unieke eigenheid. Dit ten volle tot zijn recht laten komen tijdens de uitvaart is wat Ad voor de overledene kan doen en aan de nabestaanden kan meegeven. Ad Alblas biedt ondersteuning bij het zoeken naar de juiste vorm, passende rituelen en een eigen sfeer tijdens de uitvaart.

Hij begeleidt om bij de uitvaart datgene te doen wat men graag wil doen. Rekening houdend met de wensen van de overledene, maar ook met de eigen wensen en gevoelens. Dat kan op levensbeschouwelijke basis alsook niet religieus.

Dit maakt het afscheid tot een persoonlijk afscheid.

Ad stimuleert om na te denken over een eigen manier van afscheid nemen, in combinatie met hoe de overledene het wilde of zou hebben gewild. Hij geeft de nabestaanden het vertrouwen dat zij, met goede begeleiding, deze zorg en verantwoordelijkheid aankunnen.